fbpx

KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli Uygulaması ile İlgili Olarak Önemli Hatırlatma

21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliği ile getirilen düzenlemeler kapsamında “Katma Değer Vergisi Beyannameleri” ile “Gelir Ekle” ve “Gider Ekle” fonksiyonlarında 01.06.2022 tarihi itibariyle (2022/Mayıs vergilendirme döneminden itibaren geçerli olmak üzere “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna “KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli” sütunu eklenmiştir.

Bu sütun yalnızca 301, 322 ve 338 kodunu kullanarak belge girişi yapacak olan mükellefler için aktif olarak beyannamede görünmektedir.

KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mallar sütununda beyan edilmesi gereken tutarın hesabında ise;

  • Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılan mal alımları,
  • KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydı ile alımları,
  • KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamındaki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntıları alımları,
  • KDV mükellefi olmayan basit usule tabi mükellefler ve çiftçilerden yapılan mal alımlarının,
  • KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamında yapılan yem ve gübre hammaddesi alımları,

dikkate alınmalıdır.

Mal İhracatı (301), Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (322) ve İmalatçıların Mal İhracatları (338) iade talepleri bulunan mükelleflerin, tedarik ve imal etmiş olduğu ihracat mallarının bünyesinde yukarıda detayı verilen hususlarda yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin edilen mal/hammadde bulunması durumunda, bu şekilde temin edilen malların bedeli hesaplanarak KDV beyannamesinin ilgili bu sütunun da beyan edilmesi ve hesaplamaya konu bu KDV’siz alımların bir listesinin hazırlanarak vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, iade alınacak KDV tutarı ve azami iade edilebilecek KDV tutarı hesaplanırken KDV’siz alımların tutarının da dikkate alınması ve KDV iade tutarının da bu şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle son dönemde vergi dairesi KDV iade birimlerinden gelen konuya ilişkin incelemelerde görüldüğü üzere; fazla veya yersiz olarak KDV iadesi alıp, cezalı olarak bunun geri ödenmesi riski de bulunduğundan konunun titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir