İç Denetim

Firmanıza Hizmet Sunduğumuz Konular

Süreç Analizi

Denetim ve Danışmanlık ekiplerimiz tarafından şirketinizin tüm operasyon süreçleri analiz edilir. Yapılan çalışmanın ardından basamaklı süreç dokümantasyonu hazırlanır

Yazılı süreçler üzerinden kontrol noktaları tespit edilir. Finansal tabloları etkileyebilecek aşamalarda onay ve kontrol mekanizmaları geliştirilir

Kontrol noktalarının efektif şekilde çalışırlığının denetlenmesi için belirlenecek düzenli periyotlarda gözetim faaliyetleri yürütülür

Hizmet Kapsamı

İç denetim, bir kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak üzere, o kurumun risk yönetimi, kontrol faaliyetleri ve kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirerek, bu süreçleri oluşturmak, iyileştirmek ve geliştirmek amaçlı yapılan denetim ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olurken kurum içi hile ve usulsüzlük riskini minimize eder.

Ventera, kurumunuza dışarıdan iç denetim hizmeti sunabileceği gibi, şirketinizin iç denetim biriminin kurulmasına katkı sağlayabilir, mevcut iç denetim ekibinize dış kaynak sağlayarak personel ihtiyacınıza da çözüm üretebilir.

Ventera, sektörel uzmanlığa sahip kadrosuyla, aşağıdaki süreçlerinizde size iç denetim hizmeti sunmaktadır:

 • İç denetim stratejik planının ve yönetmeliğinin oluşturulması
 • Etkin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin oluşturulması
 • Denetim komitesi çalışma esas ve usullerinin belirlenmesi
 • Kurumun genel risk haritasının oluşturulması
 • Risk değerlendirmesi ve iç denetim planının oluşturulması
 • Etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik öneriler sunma
 • İç denetimlerin gerçekleştirilmesi
 • Süreçlerin konulan politika ve prosedürlere uygun yürütülüp yürütülmediğinin incelenmesi
 • Kurum risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi
 • Yönetime sunulan raporlarının güvenilirliğini artırılmak
 • Varlıkların korunması, kayıp, kaçak ya da suiistimallerin engellenmesi için öneriler sunma

Uzman Kadro

Barış Özkurt
Mali Müşavir

 • Bağımsız Denetim
 • Ciro Denetimi
 • İç Denetim

Canan Kargacı
finansman

 • US GAAP
 • İç Denetim
 • Finansal Kontrol

Ventera ile tanışmaya hazır mısınız?

Uzman kadromuz ve bilgi birikimimizle size yardımcı olmak için buradayız.

  İlgili Blog Yazıları

  Denetim Sürecini Anlama: Adım Adım Kılavuz

  Bir denetim yolculuğuna çıkmak, birçok işletme için göz korkutucu görünebilir. Denetim sürecini anlamak sadece endişeyi gidermekle kalmaz, aynı zamanda daha düzgün ve daha etkili bir [...]

  Devamını okuyun
  Modern Denetimde Teknolojinin Rolü

  Tüm sektörlerde olduğu gibi, teknoloji denetim alanını dramatik bir şekilde dönüştürdü. Verimliliği artırmaktan doğruluğu artırmaya kadar, denetimde teknolojinin faydaları oldukça  geniş. Teknolojinin modern denetimde ne [...]

  Devamını okuyun