Bağımsız Denetim

Firmanıza Hizmet Sunduğumuz Konular

Planlama

Denetim ekiplerince, finansal tablo ve yönetim iddiaları düzeylerinde “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesine dayanak oluşturmak ve hata-hile gibi faktörleri tespit etmek amacıyla risk değerlendirme prosedürleri yürütülür

Denetim çalışmaları, denetim ekipleri tarafından finansal tablolardaki önemli yanlışlık risklerine karşılık olarak yeterli ve uygun denetim kanıtının toplanması ve risklere uygun denetim prosedürlerinin uygulanması suretiyle yürütülür

Denetim sonuçlandırma prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Bağımsız Denetim Raporu hazırlanıp yönetime sunulur. Denetim raporunun sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yönetimle, kurumsal yönetim sorumlularıyla ve diğer ilgili taraflarla iletişimde bulunulur. Faaliyet raporu içerisinde sunulan ilave bilgi ve diğer bilgilerin doğruluğu gözden geçirilir

Hizmet Kapsamı

Bağımsız Denetim, bir işletmenin finansal tabloları ve diğer finansal verilerinin, önceden belirlenmiş kriterlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yürütülen kanıt toplama ve değerlendirme sürecidir.

Ventera’nın yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip uzman denetçileri, finansal tabloların, finansal raporlama standartları doğrultusunda hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul bir güvence sağlamak ve bulgularını içeren denetim raporu hazırlamak için gerekli mesleki özeni gösterirler.

Mesleki etik ilkelere bağlı olarak yürüttüğümüz bağımsız denetim çalışmalarında, Türkiye Denetim Standartlarına (TDS), Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) ve Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına bağlı kalmaktayız. Söz konusu bağımsız denetim standartları gereği, denetçilerimiz tarafından defter, kayıt ve belgeler üzerinde tüm denetim teknikleri uygulanmaktadır.

Ventera, sektörel uzmanlığa sahip bağımsız denetim kadrosuyla, aşağıdaki denetim süreçlerinizde size bağımsız denetim hizmeti sunmaktadır:

 • Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin, Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TFRS”) ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na (“BOBİ FRS”) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) düzenlemelerine tabi şirketlerin (halka açık veya halka açık sayılan şirketler) TFRS’ye göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • Hisse senedi veya borçlanma araçları ihraç etmek üzere SPK’ya başvuru yapacak şirketlerin TFRS’ye göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • BDDK tarafından yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 11/A maddesinde yer alan bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgelerden Analiz Tablosu’nun (EK 4), Yönetmelik’e uygunluk sağlayıp sağlamadığı konusunda, GDS 3000 uyarınca bağımsız sınırlı güvence denetimi,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) düzenlemelerine tabi şirketlerin TFRS’ye göre hazırlamış olduğu finansal tablolarının bağımsız denetimi,
 • Sigortacılık Genel Müdürlüğü düzenlemelerine tabi şirketlerin TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US GAAP) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • İngiliz Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (UK GAAP) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • Almanya Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (German GAAP) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • İlgili mevzuata göre hazırlanmış konsolide ve kombine (birleştirilmiş) finansal tablo ve dipnotların bağımsız denetimi.
 • Uluslararası Fuar Endüstrisi Birliği (UFI The Global Association of the Exhibition Industry) tarafından onaylanmış olan uluslararası fuar etkinliklerinin, UFI’nın denetim kurallarına göre bağımsız denetimi,

Uzman Kadro

Barış Özkurt
Mali Müşavir

 • Bağımsız Denetim
 • Ciro Denetimi
 • İç Denetim

Ventera ile tanışmaya hazır mısınız?

Uzman kadromuz ve bilgi birikimimizle size yardımcı olmak için buradayız.

  İlgili Blog Yazıları

  Denetim Sürecini Anlama: Adım Adım Kılavuz

  Bir denetim yolculuğuna çıkmak, birçok işletme için göz korkutucu görünebilir. Denetim sürecini anlamak sadece endişeyi gidermekle kalmaz, aynı zamanda daha düzgün ve daha etkili bir [...]

  Devamını okuyun
  Modern Denetimde Teknolojinin Rolü

  Tüm sektörlerde olduğu gibi, teknoloji denetim alanını dramatik bir şekilde dönüştürdü. Verimliliği artırmaktan doğruluğu artırmaya kadar, denetimde teknolojinin faydaları oldukça  geniş. Teknolojinin modern denetimde ne [...]

  Devamını okuyun