fbpx

Vergi Sirküleri 2023/30 – 2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

KONU:  2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25/11/2023 Tarih ve 32380 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlandı Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistikKurumunun Yurt […]

Vergi Sirküleri 2023/29 – İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uyg. Kapsamında KDV İndirim Hk.

KONU:  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılması Hakkında İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan Katma Değer Vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlandı. Karara göre; Saygılarımızla. 🔗 Resmi Gazete Kararı

Vergi Sirküleri 2023/28 – Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılması Hk.

KONU:  Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 25/11/2023 Tarih ve 32380 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren karara göre; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret […]

Vergi Sirküleri 2023/27 – Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında

KONU:  Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Bilindiği üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine %75’e kadar destek sağlanmaktadır. Araştırma […]

Müşteri Odaklı Marka Yaratma: İşinizi Büyütmek ve Sadık Müşteriler için İpuçları

Merhaba sevgili okuyucular! Hepimiz, iş dünyasının hızla değiştiği, rekabetin kızıştığı ve müşterilerin seçeneklerinin çoğaldığı bir çağda yaşıyoruz. Peki, bu koşullarda başarılı bir işletme olmanın anahtarı nedir? Cevap, “Müşteri Odaklı Pazarlama”da yatıyor! Müşteri odaklı pazarlama, sadece bir strateji değil, bir yaşam tarzıdır. Müşterilerin ihtiyaçlarına kulak vermek, onların beklentilerini aşmak ve markanızı onlar için anlam dolu kılmak […]

Vergi Sirküleri 2023/26 – Tecil Faiz Oranının Değiştirilmesi Hakkında

KONU:  Tecil Faiz Oranının Değiştirilmesi Hakkında Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7) 14.11.2023 Tarih ve 32369 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanmıştır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %36 olarak değiştirilmiştir. 6183 sayılı […]

Vergi Sirküleri 2023/25 – Gecikme Zammı Oranının Değiştirilmesi Hakkında

KONU:  Gecikme Zammı Oranının Değiştirilmesi Hakkında 7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.11.2023 Tarih ve 32369 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanmıştır. Karara göre; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 3,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla. 📄 7782 Sayılı […]

Teknopark mı TEKMER mi?

Girişimler İçin Karar Zamanı: Avantajları Karşılaştırıyoruz Teknoloji, 21. yüzyılın başından itibaren hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Bu hızla ilerleyen teknolojik evrim, Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemini de beraberinde dönüştürüyor. Bu dönüşümün en belirgin yansımalarından biri, devlet destekleri ve teşviklerle hayata geçirilen TEKMER ve Teknopark gibi inovasyon merkezleridir. Bu iki kavram, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki vizyonunu yansıtan, […]

KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli Uygulaması ile İlgili Olarak Önemli Hatırlatma

21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliği ile getirilen düzenlemeler kapsamında “Katma Değer Vergisi Beyannameleri” ile “Gelir Ekle” ve “Gider Ekle” fonksiyonlarında 01.06.2022 tarihi itibariyle (2022/Mayıs vergilendirme döneminden itibaren geçerli olmak üzere “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına […]

Vergi Sirküleri 2023/24 – Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmesi Hakkında

KONU:  2023 Yılı üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmesi Hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlıkça ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak […]