Vergi Davaları ve Uyuşmazlık Çözümleri

Firmanıza Hizmet Sunduğumuz Konular

İnceleme Süreci

Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerince yürütülen vergi inceleme sürecinde; inceleme elemanları ile yapılan görüşme ve inceleme sürecinin sonunda düzenlenen vergi inceleme tutanaklarında gerekli açıklama, itiraz ve tespitlerin yapılması hususunda sunulan danışmanlık hizmeti sürecin sonraki aşamalarında mükelleflerin haklarını savunabilmesi için büyük önem arz etmektedir.

İnceleme sonrasında, söz konusu uyuşmazlığın uzlaşmada çözümlenmesi veya davaya götürülmesi durumunda mükellefin karşı karşıya kalacağı sonuç mali durumunu doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle uzlaşma öncesi yapılacak mevzuat ve yerleşik uygulama çalışmasıyla, İnceleme konusu raporun vergi mevzuatı, mahkeme kararları ve yerleşik içtihatlar açısından değerlendiriyor, Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya mükellef ile birlikte katılım sağlıyoruz.

Uyuşmazlığı konu durum hakkında yargı mercilerine başvurulması durumunda, vergi konularının çözümlenmesi ileri derecede uzmanlık gerektiren teknik durumlar olduğundan; bahse konu uyuşmazlıkların mahkeme safhasında takibi teknik konulara vakıf hukukçular tarafından yürütülmesi mükellef açısından son derece mühimdir.

Ventera Vergi Danışmanlık ekibi olarak, Hukuk birimimizle birlikte yargılama makamları nezdinde bir bütün olarak hizmet sunuyoruz.

Hizmet Kapsamı

1- İnceleme Süreci

Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerince yürütülen vergi inceleme sürecinde; inceleme elemanları ile yapılan görüşme ve inceleme sürecinin sonunda düzenlenen vergi inceleme tutanaklarında gerekli açıklama, itiraz ve tespitlerin yapılması hususunda sunulan danışmanlık hizmeti sürecin sonraki aşamalarında mükelleflerin haklarını savunabilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, incelemeler sırasında Ventera Vergi Danışmanlık ekibi olarak:
Mükelleften Defter ve Belge İsteme yazısı başlayan ve Vergi İnceleme Tutanağına kadar olan tüm süreçte danışmanlık verilmesi,
İncelemede eleştiri konusu yapılabilecek hususlar ile ilgili, inceleme elemanı ile birlikte sürecin yürütülmesi ve bu süreçte birlikte değerlendirmelerin yapılması, evrakların sunulması,
Rapor Değerlendirme Komisyonu nezdinde yapılabilecek görüşmelere mükellef ile birlikte katılarak hukuki, mali ve vergisel konularda destek sağlanması hizmetlerini veriyoruz.

İncelemenin ardından, Vergi İnceleme ve Vergi Tekniği Raporlarında yer alan tenkit konuları hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde bahse konu uyuşmazlığın idari aşamada çözümlenmesi mi, yoksa mahkemeye mi taşınması gerektiği konusunda değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Ventera Vergi Danışmanlık ekibi olarak İnceleme sonrasında:
Tenkit konusu hususların mevzuat ve yargı kararları kapsamında değerlendirilmesi,
İnceleme raporlarının esas ve usul hatasının kontrolü hizmetlerini veriyoruz.

1- İnceleme Sonrası Verilen Hizmetler

İnceleme sonrasında, uzlaşma mükellef açısından çok büyük önem arz etmektedir.
Çünkü söz konusu uyuşmazlığın uzlaşmada çözümlenmesi veya davaya götürülmesi durumunda mükellefin karşı karşıya kalacağı sonuç mali durumunu doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle uzlaşma öncesi yapılacak mevzuat ve yerleşik uygulama çalışması, uzlaşmaya doğrudan etki etmektedir.

Ventera Vergi Danışmanlık ekibi olarak uzlaşma aşamasında verdiğimiz hizmetler;

 • İnceleme konusu raporun vergi mevzuatı, mahkeme kararları ve yerleşik içtihatlar açısından değerlendirilmesi,
 • Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya mükellef ile birlikte katılımın sağlanması.

2- Yargılama Aşamasında Verilen Hizmetler

Uyuşmazlığı konu durum hakkında yargı mercilerine başvurulması durumunda, vergi konularının çözümlenmesi ileri derecede uzmanlık gerektiren teknik durumlar olduğundan; bahse konu uyuşmazlıkların mahkeme safhasında takibi teknik konulara vakıf hukukçular tarafından yürütülmesi mükellef açısından son derece mühimdir.

Ventera Vergi Danışmanlık ekibi olarak, Hukuk birimimizle birlikte yargılama makamları nezdinde verdiğimiz hizmetler;

 • Özgürlüğü bağlayıcı cezalar olması durumunda, mükellefin savcılık makamındaki soruşturmalarda ve mahkemelerdeki duruşmalarda temsil etmek,
 • Uyuşmazlık konusu raporun ve konunun vergi mevzuatı açısından değerlendirmek,
 • İlk derece mahkemesi, Bölge İdare ve Bölge Adliye Mahkemeleri, Danıştay ve Yargıtay’da davaların takibi,
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve bu sürecin yürütülmesi.

Uzman Kadro

Oğuzhan Azılı
Yeminli mali müşavir

 • Vergi Davaları
 • Vergi Yönetim Danışmanlığı
 • Vergi Mevzuatına Uyum

Ventera ile tanışmaya hazır mısınız?

Uzman kadromuz ve bilgi birikimimizle size yardımcı olmak için buradayız.

  İlgili Blog Yazıları

  Müşteri Odaklı Marka Yaratma: İşinizi Büyütmek ve Sadık Müşteriler için İpuçları

  Merhaba sevgili okuyucular! Hepimiz, iş dünyasının hızla değiştiği, rekabetin kızıştığı ve müşterilerin seçeneklerinin çoğaldığı bir çağda yaşıyoruz. Peki, bu koşullarda başarılı bir işletme olmanın anahtarı [...]

  Devamını okuyun
  Teknopark mı TEKMER mi?

  Girişimler İçin Karar Zamanı: Avantajları Karşılaştırıyoruz Teknoloji, 21. yüzyılın başından itibaren hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Bu hızla ilerleyen teknolojik evrim, Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemini de [...]

  Devamını okuyun