fbpx

Yazar Arşivleri: Ventera

Vergi Sirküleri 2023/30 – 2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

KONU:  2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25/11/2023 Tarih [...]

Vergi Sirküleri 2023/29 – İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uyg. Kapsamında KDV İndirim Hk.

KONU:  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılması [...]

Vergi Sirküleri 2023/28 – Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılması Hk.

KONU:  Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında [...]

Vergi Sirküleri 2023/27 – Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında

KONU:  Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Bilindiği üzere, Ulaştırma ve Altyapı [...]

Vergi Sirküleri 2023/26 – Tecil Faiz Oranının Değiştirilmesi Hakkında

KONU:  Tecil Faiz Oranının Değiştirilmesi Hakkında Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7) 14.11.2023 Tarih [...]

Vergi Sirküleri 2023/25 – Gecikme Zammı Oranının Değiştirilmesi Hakkında

KONU:  Gecikme Zammı Oranının Değiştirilmesi Hakkında 7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.11.2023 Tarih ve 32369 Sayılı [...]

Vergi Sirküleri 2023/24 – Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmesi Hakkında

KONU:  2023 Yılı üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmesi Hakkında 213 sayılı [...]

Vergi Sirküleri 2023/23 – Dijital Vergi Dairesi Uygulamasına Geçiş Hakkında

KONU:  Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler Tek Çatı Altında Birleştirilerek Dijital Vergi [...]

Vergi Sirküleri 2023/22 – Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

KONU:  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 47 Seri No’lu Katma Değer [...]

Vergi Sirküleri 2023/21 – Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında

KONU:  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont [...]