fbpx

Vergi Sirküleri 2023/12 – KDV Oranlarında Önemli Değişiklik Hakkında

KONU:  KDV Oranlarında Önemli Değişiklik Hakkında

07.07.2023 tarih ve 32241 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kararlar İle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 1. 7344 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;
  – Sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları %50 oranında artırıldı. Ayrıca yurt dışından cep telefonu getirenlerin ödedikleri harç tutarı 20.000 TL’ye yükseltildi.
 2. 7346 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;
  – %18 uygulanan KDV oranı %20’ye çıkarıldı. %8 uygulanan KDV oranı %10’a çıkarıldı. Yürürlük tarihi 10.07.2023
  – Şu an KDV Oranı %8 uygulanan “37- (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9.maddesi ile eklenen sıra; Yürürlük: 01/04/2022) Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,” bu maddede sayılanlardan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri hariç diğerlerinin KDV oranı %20 oldu. Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri, KDV oranı ise %10 oldu.
 3. 7343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı GVK Md 94’te aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;
  – Payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılacak. (Yayımı tarihinde)
 4. 7345 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri ile ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;
  – Tüketici kredilerinde uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) de yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi.
 5. Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Hali : “(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/3/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

Yeni Hali : “(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/6/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat    hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

Bilgilerinize sunulur.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir