fbpx

Vergi Sirküleri 2023/23 – Dijital Vergi Dairesi Uygulamasına Geçiş Hakkında

KONU:  Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler Tek Çatı Altında Birleştirilerek Dijital Vergi Dairesi Uygulamasına Geçiş Hakkında

7/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552) ile  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla Dijital Vergi Dairesi uygulamasına geçilmiştir.

Dijital Vergi Dairesinde yer alan hizmetlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir;

a) Borç ödeme.

b) Mükellefiyet durum yazısı alınması.

c) Borç durum yazısı talebinde bulunulması.

ç) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.

d) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.

e) Vergi kimlik numarası doğrulama.

f) Vergi kimlik numarası sorgulama.

g) e-Vergi levhası sorgulama.

ğ) Re’sen terk sorgulama.

h) ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.

ı) Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.

i) Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.

j) Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.

k) e-Devlet alındı numarası ile sorgulama.

l) Özelge talep edilmesi.

m) Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.

n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler belli bir plan dâhilinde Dijital Vergi Dairesine aktarılarak bu Sistem üzerinden sunulacaktır.

Ayrıca interaktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter-Beyan Sistemi, e-Beyanname gibi kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak erişim sağlanan uygulamalara Dijital Vergi Dairesi üzerinden giriş yapılabilecektir.

Bunun yanında Dijital Vergi Dairesi ile mükelleflere vergi borçlarını kısmen ödeme imkânı sağlanmıştır.

Söz konusu uygulamanın detaylarına sirküler ekinde yer alana tebliğden ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla

📄 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir