Vergi Sirküleri 2023/22 – Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

KONU:  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

47 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07/09/2023 Tarihli ve 32302 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanmıştır.

Tebliğ ile,

  • Afetzedelere bağışlanacak konutların inşasına ilişkin yapılan teslimlere sağlanan Kdv istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş,
  • Taşınmaz Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklikler,  
  • İndirimli Orana Tabi Finansal Kiralama İşlemlerine Ait Değişiklikler ile
  • Proje Uygulaması Getirilen İstisnalara İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin Yürürlüğünden Önce Başlanılmış ve Halen Devam Eden İşler’e

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)