fbpx

Vergi Sirküleri 2023/16 – Kurumların Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralara İlişkin

KONU:  Kurumların Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Süresinin Uzatılması Hakkında

29/07/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’ de 7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Böyle olmakla birlikte bu istisna uygulaması 7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulama süresi uzatılarak 31/03/2023 tarihi itibarıyla mevcut olan yabancı paralarını kur korumalı hesaplarda değerlendirmelerine imkan tanınan kurumların bu hesaplardan elde edilen kazançları için de kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmelerine imkan tanınmıştı.

Bu Karar ile, Kurumların 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz

Bilgilerinize sunulur.

📄 7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (PDF)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir