fbpx

Vergi Sirküleri 2023/14 – Vergi paketi düzenlemesi yasalaştı

KONU:  Vergi paketi düzenlemesi yasalaştı

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7456 Sayılı Kanun 15/07/2023 Tarihinde 32249 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Kanun ile özetle

  • Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışında uygulanan KDV istisnası kaldırılmış, geçici bir madde ile bu kanunun yürürlük tarihinden önce aktifinde yer alan firmalar için söz konusu istisnadan faydalanmalarına imkân tanınmıştır.
  • Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 5/1-e maddesi kapsamında taşınmaz satışlarından doğan kazançların yüzde 50’si için uygulanan istisna kaldırılmış olup, geçici maddeyle istisnayı kaldıran maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için istisnanın kullanımı imkânı veriliyor. Ancak istisna oranı yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülmektedir.
  • Afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlere istisna getirilmiştir.
  • Kurumlar vergisi 5/1-a maddesi kapsamında yer alan istisnada düzenleye gidilmiştir
  • 1/1/2024 tarihinden itibaren, kurumlar vergisi kanununda yer alan kısmi bölünme hükümlerinde taşınmazlar kısmi bölünme kapsamı dışına çıkarılmıştır.
  • 2023 yılı dahil, kurumlar vergisi oranı %25 olanlar için %25 e, %25 olanlar için %30 a çıkarılmıştır. İhracat yapan kurumların bu kazançlarına kurumlar vergisi 5 puan indirimli uygulanacaktır.
  • Bu Kanunun yayımı tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi yükümlülüğü getirilmiştir

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

📄 Vergi Paketi Düzenlemesi (PDF)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir