fbpx

Vergi Sirküleri 2023/13 – Nispi Harçlar ile Maktu Harç Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında

KONU:  Nispi Harçlar ile Maktu Harç Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) 13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.

6/7/2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu tebliğ ile, Nispi harçlar ile söz konusu Karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları belirlenmiştir.

Nispi harçlar ile söz konusu Karara istinaden belirlenen maktu harç tutarlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

📄 Nispi Harçlar ile Maktu Harç Tutarları (PDF)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir