fbpx

Vergi Sirküleri 2023/11 – Beyan ve Bildirimlerin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

KONU:  03.07.2023 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyanname Bildirim ve 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Beyan ve Bildirimlerin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığının 04/07/2023 tarihli E-Beyanname Duyurusu Yayımlandı.

Buna göre; verilme süresinin son günü 3 Temmuz 2023 olanancak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle verilemeyen;

  • Katma Değer Vergisi,
  • Dijital Hizmet Vergisi,
  • Turizm Payı Beyannameleri,
  • Beyanname verme son günü 3 Temmuz 2023 tarihine rastlayan diğer vergi beyannameleri ile
  • Bildirimlerin (Ba-Bs formları ile elektronik defter oluşturma, imzalama ve elektronik defter beratlarının yüklenmesi dahil),

213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler uyarınca, 5Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynısüre içerisinde ödenmesi durumunda, söz konusu beyannamelerin ve bildirimlerin süresindeverilmiş ve ödemelerin de süresinde yapılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur

Ayrıca  son günü 3Temmuz 2023 olmakla birlikte,  7440 sayılı Kanun kapsamındaki başvurularını yapamayan veya beyannamelerini veremeyen mükelleflerin, bu durumu 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar bir dilekçe ve tevsik edici bilgi ve belgelerle bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri şartlıyla, 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılması gereken başvuru ve beyanname verme işlemlerinin sistem yoğunluğundan kaynaklı olarak yapılamadığının anlaşılmasına bağlı olarak talepleri süresinde yapılmış kabul edilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir