fbpx

Vergi Sirküleri 2023/06 – Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından İstisna ve İndirim Matrahlarına

KONU: Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından İstisna ve İndirim Matrahlarına Uygulanacak Olan Ek Vergi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) 15/04/2023 Tarihli ve 32164 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlandı.

Tebliğ ile,

  • Ek Verginin Mükellefleri
  • Ek Verginin Konusu
  • İstisna ve indirim matrahlarına uygulanacak olan ek vergiye uygulaması
  • Ek Vergiden muaf olanlar ile Ek Verginin konusuna girmeyen istisna ve indirimler,
  • Ek Verginin Hesaplanması, beyanı ve ödenmesine

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Mikro ve küçük işletme olarak sınıflandırılan kurumlar vergisi mükelleflerinin; teknoloji geliştirme bölgelerinden elde ettikleri kazançlar ile Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan mükelleflerin bu merkezlerdeki Ar-Ge ve tasarım harcamaları üzerinden hesaplanan Ar-Ge ve tasarım indirimleri ek vergi kapsamının dışındadır, ancak bu durumlarını tevsik edici Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından aldıkları belgeyi kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Sirkülerin devamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize Sunulur.

📰 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir