fbpx

Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) Günlerinde Ücret Hesaplama Mevzuat Sirküleri

  ÇALIŞILAN GÜN    MEVZUATI
      UBGT  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesinde, kanun kapsamına giren işyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil günü kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücreti ödenecek olup, işçinin tatil yapmayarak çalışması durumunda ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret daha ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışılması durumunda, işçiye bugünlere ilişkin ücret alacaklarının çalışılan saat üzerinden hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir.  
    UBGT ÖRNEK-1  İşçi Alp işyerinde haftanın 6 işgünü ara dinlenmesi süresi düşüldükten sonra günde 7,5 saat haftada toplam 45 saat çalışmaktadır.   İşçi Alp tatil günü olan 19 Mayıs 2021 tarihinde işyerinde 7,5 saat çalışmıştır. Bu durumda işçi Alp bir günlük yani 7,5 saat çalışmanın karşılığı olan ücrete hak kazanacaktır.

 
    UBGT ÖRNEK-2  İşçi Alp günde 11 saat ve haftalık 44 saat çalışma süresinin olduğunu kabul edelim. Bu çalışma sürecinde UBGT gününde 19 Mayıs 2021 tarihinde 11 saat çalışması halinde yine bir günlük ücrete hak kazanacaktır. Bu ücret, aylık brüt ücretin 225’e bölünüp 7,5 saat ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.  

HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞILMASI HALİNDE ÜCRET HESAPLAMA MEVZUAT SİRKÜLERİ

  ÇALIŞILAN GÜN    MEVZUATI
        HAFTA TATİLİ  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, çalışılmayan hafta tatili günü için işçiye bir iş karşılığı olmaksızın ücreti tam olarak ödenir. Hafta tatilinde çalışma halinde işçinin ücretinin nasıl hesaplanıp ödeneceği yasalarda yer almamasına karşın;  yapılan bu çalışma fazla çalışma kabul edilerek, çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken bir günlük ücret ve hafta tatili günü yapılan çalışma karşılığında 1,5 günlük ücret olmak üzere toplam 2,5 günlük ücret olarak hesaplanıp ödenmektedir.  
    HAFTA TATİLİ   ÖRNEK-1İşçi Berk işyerinde günde 7,5 saat haftada 6 gün toplam 45 saat çalışmakta ve haftada bir gün hafta tatili izni kullanmaktadır. Günlük ücreti brüt 200 TL’dir. 2021/ Temmuz ayı 1-7 tarihleri arasındaki haftada 6 iş günü (ara dinlenmesi süreleri düşüldükten sonra) her gün günlük 7,5 saat toplam 6×7,5 = 45 saat olarak çalışmıştır. Bu durumda 6 işgünü içerisinde fazla çalışma yapmamıştır.   Hafta tatili olan pazar günü de işyerinde 7,5 saat çalışmıştır. Bu durumda işçi Berk Pazar günü çalışması karşılığında, çalışmadan alacağı 1 günlük ücret ve hafta tatili günü çalışması karşılığı 1,5 günlük ücret olmak üzere 200+300=500 TL brüt ücret alacaktır.
  HAFTA TATİLİ   ÖRNEK-2  İşçi Berk’in hafta içi fazla çalışma yapmamış olması durumunda, yani günlük 7,5 saat, 6 işgünü ve haftada toplam 45 saat çalışma yaptığını farz edelim. İşçi Berk hafta tatili olan Pazar gününde 4 saat çalışmış olması durumunda, yine hafta tatilinde çalışması karşılığında ilave 4 saatin 1,5 katı tutarında ücret (Çalışmadan hak kazanacağı 1 yevmiye aylık ödenen ücretinin içindedir.) alacaktır.