fbpx

Teknopark Nedir?

Teknopark, yeniliklerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla uygun koşulların yaratılması için bilimsel kuruluşların, yükseköğretim kurumlarının ve üretim şirketlerinin bir araya geldiği iş kompleksidir.

Teknoparklar, kalifiye personel, yüksek teknoloji, finans ve proje üretme (kuluçka) ofisleri gibi çeşitli olanaklara sahip güçlü inovasyon merkezleridir. Özel avantaj ve teşviklere sahip teknoparklar, şirketlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi için programlar, gerekli tüm yenilikçi altyapıya sahip iyi donanımlı bir bölge ve en son teknoloji ile donatılmış teknoloji merkezlerinden oluşur.

Kent ekonomisine önemli katkı sağlayan teknoparklar, bugün hem yerli hem de uluslararası büyük ve orta ölçekli firmaları cezbetmektedir. Teknoparkların tüm bileşenlerinden doğan ortak çabanın, yakın gelecekte bilimsel, teknik ve yenilikçi faaliyetler alanında her türlü projenin uygulanmasını mümkün kılacağı varsayılmaktadır.

Teknoparktan Kimler Faydalanabilir?

Teknopark, geliştiricilerin yanı sıra özel, endüstriyel ve bilimsel kuruluşlara odaklanan bir platformdur. Bunlar, tam hizmet alabilecekleri ucuz tesisler bulmak ve projenin gelişimi için destek almak isteyen genç şirketler ve girişimlerdir. Genellikle projenin gelişimi ile “büyük yolculuğu” arasındaki boşluk çok uzundur ve birçok geliştirici için „hızlı hayata geçirme“, nihai ürünün güncelliğini yitirmemesi için oldukça önemlidir. Teknoparkların oluşturulması birkaç sorunu çözmeyi amaçlamaktadır:

 • Bilgi ve buluşları teknolojiye dönüştürmek
 • Teknolojiyi ticari bir ürüne dönüştürmek
 • Teknolojiyi sanayiye aktarmak
 • Bilgi yoğun işletmelerin büyümesine yardımcı olmak
 • Bilgi yoğun işletmeleri desteklemek

Teknoparklar, bilimsel, teknolojik ve endüstriyel girişimciliğin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yardımcı olacak ekonomik ortamın oluşmasından, yeni küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaratılmasından sorumludur.

Teknopark, temel amacı şirketleri ve bireyleri yenilikçi teknolojiler yaratmaya motive etmek ve bu yenilikleri başarılı ürünlerde uygulamalarına yardımcı olmak olan bir altyapı kompleksidir. Teknoparkın ana bileşenleri yenilik yaratan şirket ve ekipler, teknik personel sağlayan üniversiteler ve yönetim personelidir (yenilikçi bir teknolojiyi veya ürünü uluslararası pazara sunabilen profesyonel yöneticiler). Teknoparkın kilit unsurlarından biri, teknoloji sağlayıcı olabilen ve yeniliklerin geliştirilmesine aktif olarak katılan bilimsel kurumlardır. Bunlar aynı zamanda inovasyon sürecinin farklı aşamaları için fon sağlamaya yardımcı olan finansal mekanizmalardır. Ayrıca yenilikçi firmaların yerel ve uluslararası pazarlara girmeleri için bir pazarlama yardımcısıdır.

Teknoparklardaki İşletmelere Sağlanan İmkanlar Nelerdir?

2001 yılında yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, teknoparklarda kurulan işletmelere mali teşvikler sağlamaktadır. Buna göre işletmeler, Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri ürünlerin üretimi için yatırımlarını bu bölgelerde belirli koşullar altında yapabilirler. Ayrıca bu bölgelerde bulunan ve faaliyet gösteren işletmeler için gelir, damga ve kurumlar vergisi istisnaları ile bu bölgelerde çalışan Ar-Ge personelinin maaşları için vergi muafiyeti bulunmaktadır. Teknoparklar, yasal teşviklerin yanı sıra, yeni kurulan işletmelerin Ar-Ge faaliyetleri için geliştirmeleri için fiziksel ve finansal olanaklar sağlayan iş kuluçkalarını da içerebilir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre, bir teknoparkın öncü firması, teknoparklarda iş kuluçka merkezlerinin kurulmasını sağlamak için tedbirler almakla yükümlüdür ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanabilecek hibelerden belirli koşullar altında yararlanabilir.

Teknoparklar, şirketlere kayıttan büyük işlere girişe kadar tam bir organizasyon ve geliştirme döngüsü sunan özerk bir platformdur. Burada ofisler, depolar, üretim ve araştırma laboratuvarları aynı alanda bulunur.

Teknoparklar, sakinlerinin (yani Teknopark bölgesinde yer kiralamış olan girişimcilerin) yararlandığı çok sayıda avantaja sahiptir.

Bu avantajlar şöyle sıralanabilir:

 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde sağlanan vergisel destekler
 • Bölge firmalarına ücret desteği
 • Gümrük vergisi ve harç istisnası
 • Gelir/ Kurumlar Vergisinden İstisnalar
 • Ücretlerde vergi istisnası
 • SGK prim muafiyeti
 • Bazı ürünlere KDV istisnası

Teknoparkların geleneksel iş merkezlerinden farklı olarak daha spesifik donanım ve hizmetlere sahip olacağı ve belirli faaliyet alanlarında kiracı çekmede belirleyici olacağı varsayılmaktadır.

Türkiye’deki Teknoparklar Nerededir?

Sanayi üretim faaliyetlerini artırmak amacıyla 1970’li yıllardan itibaren birçok ülkede Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri desteklenmektedir. Bu faaliyetleri sürdürmek ve geliştirmek için Türkiye’de ve birçok ülkede teknoparklar kurulmuştur. 2022 yılı itibariyle Türkiye’nin 59 şehrinde 92 Teknopark/Teknokent (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) bulunmaktadır.

Ankara’da 10, İstanbul‘da 12,  Kocaeli‘de 5, İzmir‘de 4, Konya, Gaziantep, Antalya, Mersin, Hatay, Kayseri, Bursa ve Eskişehir‘de 2, Bilecik, Trabzon, Adana, Erzurum, Isparta, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Şanlıurfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar-Uşak, Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Giresun, Rize, Yalova, Aksaray ve Adıyaman’da 1’er adet Teknoloji Geliştirme Merkezi bulunmaktadır.

Bu bölgelerden 76’sı aktif olarak faaliyetine devam ederken, 16’sının altyapı çalışmaları sürmektedir. https://www.sanayi.gov.tr/arge-tasarim-merkezleri-ve-tgb

Siz de girişiminizi teknoparka taşıyarak vergi ve teşvik avantajlarından faydalanmak istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, hemen bir iletişim formu doldurarak Ventera uzmanlığıyla tanışabilir, işletmenizi hedeflediğiniz noktaya taşıyacak en doğru adımları atmak için danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.