Tam Tasdik Denetimi

Hizmet Kapsamı

Tam tasdik, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükelleflerin, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirme işlemidir.

Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tam tasdik incelemeleriyle; şirketlerin hesapları ve mali tabloları kontrol edilerek, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılmaktadır. Düzenlenen tam tasdik denetim raporuyla şirketlerin kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluğu konusunda devlete güvence verilmektedir.

Tam tasdik denetim hizmeti ile Ventera’nın uzman vergi ekibi;
Şirket yönetimiyle belirlenen periyotlarda şirketinizde fiili denetimler gerçekleştirir,
Yapılan denetim sonuçlarını şirket yönetimine raporlar ve böylece görülen riskler, düzeltilmesi gereken işlemler ve alınacak tedbirler işletme yönetimiyle paylaşılır. Bu konularda danışmanlık hizmeti sunar.

Ventera Firmanıza Hangi Konularda Hizmet Sunuyor?

Vergi Hesaplamaları

Vergi
Denetimleri

Tam Tasdik Denetim Raporu

Recent Examples of Our Work??

Uzman Kadro

Mehmet Çaltekin, YMM
Vergi Hizmetleri

  • Teknopark ve Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
  • Vergi Yönetim Danışmanlığı
  • Şirket Birleşmeleri

Mehmet Çaltekin, YMM
Vergi Hizmetleri

  • Teknopark ve Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
  • Vergi Yönetim Danışmanlığı
  • Şirket Birleşmeleri

Mehmet Çaltekin, YMM
Vergi Hizmetleri

  • Teknopark ve Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
  • Vergi Yönetim Danışmanlığı
  • Şirket Birleşmeleri

Related Insights

Vergi Sirküleri 2023/30 – 2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

KONU:  2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25/11/2023 Tarih [...]

Vergi Sirküleri 2023/29 – İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uyg. Kapsamında KDV İndirim Hk.

KONU:  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılması [...]

Ventera ile tanışmaya hazır mısınız?

Uzman kadromuz ve bilgi birikimimizle size yardımcı olmak için buradayız.