KOSGEB – Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

MKİ Hızlı Destek Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecektir. Yeni başvuru döneminde; geçmiş dönem ortalama istihdamını koruma ve yeni istihdam oluşturma taahhüdü (asgari 12 ay boyunca) karşılığında, istihdam edilecek yeni personel başına 100 Bin TL faizsiz geri ödemeli destek verilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 31.03.2022

Sağlanan Destek:

  • Personel başına 100.000 TL (faizsiz, geri ödemeli)
  • İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırım
  • Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel

Ön Koşullar:

  • Faaliyeti kapsamında tüm yararlanabilen NACE’ler (bknz: NACE Listesi)
  • 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”
  • “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı;

Geri Ödeme:

  • Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır.
  • 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödenecektir.
  • Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.
  • Yükümlülükler belirlenen süreler içinde yerine getirilmelidir.

Bileşenler:

Birinci bileşen: Mikro ve küçük işletmeler için işletme sermayesi desteği

a) Güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki faaliyet kodları arasında; “Program Kapsamındaki Sektörler Tablosu ”ndaki sektörlerden biri olan MKİ’ler başvurabilir.

b) Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre 2019 yılı net satış hasılatı asgari 75.000 TL olan MKİ’ler başvurabilir.

c) 2019 yılı ve öncesinde kurulan MKİ’ler başvurabilir.

İkinci bileşen: Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler için işletme sermayesi desteği

a) Güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki faaliyet kodları arasında; ; “Program Kapsamındaki Sektörler Tablosu”ndaki sektörlerden biri olan MKİ’ler başvurabilir.

b) 2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler başvurabilir.

c) Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.

d) Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.

e) 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.

f) 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler.

Bilgilerinize sunulur,

Ventera Partners