Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri

Konu: OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirler

22.02.2023 Tarihli ve 32112 sayılı Resmî Gazete’de 125 numaralı OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.

Kararname Kapsamında;

  1. Depremin meydana geldiği bölgede bulunan işyerleri işverenleri bölgesel kriz çerçevesinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ek 2’nci maddesi kapsamında kısa çalışma ödeneğine başvurabilecektir.
  2. İstihdamın korunması çerçevesinde; olağanüstü hal ilan edilen yerlerdeki işyerlerinde çalışanların iş akdi 4857/25-II hükmü ile belirli süreli iş akdinin sona ermesi ve işyerinin kapanması veya işin sona ermesi, her türlü hizmet alımı, yapım işlerinde işin sona ermesi dışında işverence feshedilmesi halinde Çalışma ve İş Kur Müdürlüklerince brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu hüküm olağanüstü hal süresince devam edecektir.
  3. İşverence Kısa Çalışma Ödeneğine (KÇÖ) uygulamasına başvuru sonucu kısa çalışma ödeneği hak sahipliği oluşmayanlar ile işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara olağanüstü hal süresini aşmamak üzere günlük 133,44 TL (aylık 4.003,2 TL) nakdi ücret desteği verilecektir. Bu ödenek sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır.
  4. Nakdi ücret desteği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı veya hak sahipliği bulunmaması durumunda ayrıca genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalılığı sağlanacaktır.
  5. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesi sebebiyle yapılan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
  6. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavta dair süreler olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 itibariyle olağanüstü hal süresince uzatılmıştır.
  7. İşverenlerce ücret kesme cezası uygulanması sonrası 1 aylık sürede ÇSGB Hesabına ödenmesinde süre olağanüstü hal süresince uzatılmıştır.
  8. Olağanüstü hâl ilan edilen illerde yer alan sağlık hizmet sunucularına dair avans ödemeleri, fatura ve reçetelerin verilmesi konusunda usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecektir.

Kararnameye ilişkin link:  https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230222-7.pdf